Політика захисту дітей

ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА РІВНОСТІ ПРАВ "БФ «ЩИРЕ СЕРЦЕ»"

БФ «Щире Серце» бажає, щоб діти всього світу почувалися безпечно.

Принципи захисту дітей БФ «Щире Серце» були розроблені з метою забезпечення прав дітей у сфері впливу БФ «Щире Серце», захисту їх від недбалого та жорстокого поводження, та введення прав дітей всюди, де реалізовується наша діяльність.

Принципи рівності прав забезпечують захист людей від несправедливого поводження з ними через їх національність, колір шкіри, вік, особливі потреби, сексуальну орієнтацію, релігійні або політичні переконання. Ці характеристики не повинні ставити людину в невигідне становище.

Принципи захисту дітей та рівності прав БФ «Щире Серце» застосовуються до:

 • Наших працівників
 • Волонтерів та стажерів
 • Членів Правління
 • Наших партнерів у країнах, що розвиваються

Відповідальність за виконання принципів лежить на Правлінні БФ «Щире Серце». Для цього ми будемо:

 • вводити принципи для наших працівників, претендентів на роботу, волонтерів, стажерів та партнерів;
 • навчати тих, хто наймає кандидатів на роботу чи волонтерство, принципам забезпечення процесу відбору кандидатів без дискримінації;
 • проводити щорічний аналіз даних (наприклад, національності, статі, особливих
 • потреб) кандидатів, працівників та волонтерів для моніторингу результатів політики рівності прав.

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ БФ «ЩИРЕ СЕРЦЕ»

Місія: БФ «Щире Серце» підтримує та допомагає людям та спільнотам, які перебувають у вразливому становищі, створюючи для них стійкі та інноваційні рішення.

Візія БФ «Щире Серце» - це безпечний та стійкий світ, де кожен може мати гідне життя.

Цінності БФ «Щире Серце»:

 • Ми поважаємо гідність і права дитини.
 • Кожна українська дитина — це дитина війни, але кожна сприймає її по-своєму. Важливо чути всіх дітей і вчити зберігати контроль над тим, що відбувається, щоб не залежати від допомоги.
 • Ми віримо, що найкращих результатів у подоланні дитячих травм можна досягнути з допомогою фахівців.
 • Залучаючи до цього процесу батьків, ми запобігаємо сімейним конфліктам і проблемам.
 • Ми за майбутнє, де діти — це не жертви війни, а вільні й щасливі громадяни.
 • Працюємо разом з дітьми та для дітей.

Принципи БФ «Щире Серце» включають рівний підхід до всіх людей та захист їх прав, незалежно від їх національності, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, особливих потреб або культурного походження.

 • БФ «Щире Серце» керується Законом про Рівний Підхід, який діє в Естонії: https://www.riigiteataia.ee/akt/nOQ644c;?leiaKehtiv
 • Працівники, волонтери та партнери БФ «Щире Серце» зобов'язані забезпечити права дітей та груп людей, які перебувають у вразливому чи соціально виключеному становищі, та захищати їх від недбалого та жорстокого поводження як при виконанні своїх службових обов'язків, так і поза робочим часом.
 • БФ «Щире Серце» керується Конвенцією ООН про права дитини, затвердженою Організацією Об'єднаних Націй у 1989 році. Кожна дитина та підліток, до 18 років, підпадає під права, зазначені в Конвенції.

Всі діти в світі є рівними.

 • Кожна дитина має право відвідувати школу, навчатися та здобувати знання.
 • Якщо дитина захворіє, вона має право отримати необхідне та найкраще лікування, щоб відновити своє здоров’я.
 • Кожна дитина має право на повноцінне життя. Діти з розумовими або фізичними обмеженими мають право на спеціальний догляд та допомогу.
 • Кожна дитина має право на відпочинок та вільний час для гри та інших занять.
 • Кожна дитина має право бути захищеною від недбалого та жорстокого поводження, і жодна дитина не повинна піддаватися жорстокому поводженню.
 • Ніхто не має права використовувати дитину для особистої користі, включаючи сексуальні цілі.
 • Кожна дитина має право на недоторканість особистого життя.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ

Ризик

Ймовірність

Усунення ризику

Організації-бенефіціари та партнери, які погано ознайомлені з принципами рівного поводження або не мають бажання застосовувати ці принципи у повсякденній роботі, можуть ненавмисно дискримінувати людей за їх національність, колір шкіри тощо.

Висока

Перекладіть принципи рівного ставлення БФ «Щире Серце» на місцеві мови, додавши правила до угод про партнерство. Навчайте партнерські організації, щоб вони могли вчасно виявляти можливі випадки дискримінації.

Відсутність усвідомлення серед бенефіціарів прав дітей та порушення цих прав як наслідок.

Висока

Переклад принципів рівного ставлення БФ «Щире Серце» на місцеві мови,додавши ці правила до угод про партнерство.
Дослідити закони країн-партнерів.
Давайте дітям можливість: повідомляти їх про їх права, пояснити, які види поведінки є прийнятними, а які - ні, дати рекомендації, куди звернутися у випадку поганого поводження.
Навчати співробітників, волонтерів та партнерів та створювати відчуття відповідальності, щоб будь-яке погане поводження з дітьми було вчасно виявлено. Спілкуватися з місцевою дитячою організацією, щоб побачити, як наші принципи можуть бути застосовані на практиці.

Права дітей на освіту порушуються, ризик особливо високий серед дівчат та дітей з особливими потребами.

Середня

Одна з головних цільових груп програм підтримки БФ «Щире Серце» - діти та покращення їхніх можливостей у навчанні. Ми приділяємо особливу увагу дівчатам, дітям, які втратили одного чи двох батьків, та дітям з особливими потребами.

Фотографування дитини або публікація її фотографій / деталей її приватного життя без її згоди; стереотипні та надмірно узагальнюючі підписи.

Середня

Фотографування дітей завжди є складним питанням, оскільки вони можуть не завжди розуміти, що буде зроблено з фотографіями у майбутньому та як це може вплинути на них. Зважаючи на це, необхідно мати етичний компас під рукою, коли фотографуєте дітей та брати до уваги те, чи хотіли б вони побачити фотографію своєї дитини або молодшого родича на веб-сайті іноземної неприбуткової організації.

Ми рекомендуємо дотримуватися Кодексу поведінки Dochas при фотографуванні та публікації фотографій: https://dochas.ie/sites/default/files/lllustrative_Guide_to_the_Dochas_Code_of_Conduct_on_lmages_and_Messages.pdf

Навчайте працівників та волонтерів. Посібник з комунікацій БФ «Щире Серце» містить рекомендації. щодо фотографування дітей, і вони будуть переглянуті з волонтерами перед призначенням.

Недостатня обізнаність людей із особливими потребами щодо асайнментів БФ «Щире Серце» та їхня незацікавленість у працевлаштуванні на оплачувану або волонтерську роботу.

Середня

Співпрацюйте з організаціями, що пов'язані з людьми з особливими потребами, щоб підтримувати залучення таких людей до програм.

Сексуальна експлуатація дітей

Низька

БФ «Щире Серце» не наймає та не відправляє на завдання осіб, які були засуджені за сексуальне насильство щодо дітей. Ми проводимо перевірку кримінальних записів.

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ

Кожен працівник БФ «Щире Серце» підписує цей кодекс поведінки і повинен дотримуватись його під час роботи. Ми припускаємо, що наші працівники і волонтери поводитимуться професійно та з турботою в будь-який час.

Працівники та волонтери не повинні:

 • Загрожувати будь-кому
 • Використовувати фізичну силу
 • Кричати на інших людей
 • Уникати або ізолювати певних людей або відмовлятись від співпраці з ними
 • Розповсюджувати образливі жарти
 • Розповсюджувати матеріали, спрямовані на образу певних груп (такі як сексистські або расистські жарти) за допомогою електронної пошти та соціальних медіа або будь-яким іншим способом
 • Вступати в статеві відносини з дітьми або використовувати насильство
 • Поводитись в сексуально провокаційний спосіб
 • Займатися сексуальними відносинами з членами популяції, що перебуває у
 • кризовому стані
 • Схвалювати або допомагати в незаконних або небезпечних діях, що вчиняють діти
 • Поводитися способом, який принижує дітей, або є емоційно напруженим у якийсь інший спосіб
 • Дискримінувати або надавати перевагу окремим дітям.

Співробітники та волонтери дотримуватимуться основних принципів з координації гуманітарної допомоги:

 • Сексуальна експлуатація та зловживання гуманітарними працівниками може стати підставою для звільнення з роботи.
 • Сексуальна активність з дітьми (особами, які не досягли повноліття або віку згоди) заборонена незалежно від віку згоди на місцевому рівні. Помилкове переконання щодо віку дитини не є захистом від відповідальності.
 • Обмін грошима, товаром або послугами за статеві відносини, включаючи статеві послуги або інші форми принизливої або експлуатаційної поведінки, заборонено. Це також стосується обміну допомогою, яка належить бенефіціарам.
 • Будь-які стосунки між особами, які надають гуманітарну допомогу та захист, і особою, яка отримує гуманітарну допомогу та захист, ініційовані неправомірним використанням позиції, заборонені. Такі стосунки підривають довіру та інтегрітет гуманітарної роботи.
 • Якщо гуманітарний працівник має підозри щодо сексуального зловживання або експлуатації співробітника, незалежно від того, чи працює він в тій же організації, чи ні, він повинен повідомити про ці підозри через встановлені механізми звітування організації.
 • Гуманітарні працівники зобов'язані створювати та підтримувати середовище, яке запобігає сексуальній експлуатації та зловживанню та сприяє реалізації їх кодексу поведінки.
 • Керівники на всіх рівнях мають особливі обов'язки щодо підтримки та розвитку систем, які забезпечують це середовище.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕСПРАВЕДЛИВЕ ПОВОДЖЕННЯ АБО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ

 • Співробітник, волонтер або партнер БФ «Щире Серце», який помічає, що хтось поводиться неправомірно, дитина піддається жорстокому поводженню або помічає інші несправедливі дії (див. список у попередньому пункті), повинен повідомити про це членів правління БФ «Щире Серце», надіславши електронного листа на адресу: Інформацію також можна надати за телефоном: +38 (068) 059 94 80
 • Якщо особа, яка повідомляє про дитину, яка потребує допомоги, сумнівається у
 • безпеці засобів зв'язку, які є в її розпорядженні, можна розглянути різні варіанти
 • забезпечення безпеки особистих даних. Наприклад, спочатку можна
 • повідомити про те, що дитина потребує допомоги, а потім, разом з отримувачем
 • даних, вирішити, як надати особисті дані щодо потреби в безпечний спосіб.
 • Як співробітник, так і члени правління БФ «Щире Серце» повинні дотримуватися вимог щодо захисту даних та зберігати особисті дані в таємниці поза роботою, використовуючи дані, що стосуються дитини, її родини або близьких людей, лише у роботі задля допомоги дитині.
 • Правління БФ «Щире Серце» розгляне всі повідомлення, а особу, яка повідомила про порушення, повідомлять про результати. Випадки дискримінації та домагання також будуть аналізовані при оновленні плану безпеки БФ «Щире Серце».
 • Жертві буде надано рекомендації щодо звернення до професійного психіатра, соціального працівника чи до служби охорони дітей для допомоги.

УНИКНЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ПРИ НАБОРІ ВОЛОНТЕРІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ

 1. Ми навчаємо тих, хто наймає кандидатів на посади або волонтерство, тому як забезпечити процес найму вільний від дискримінації.
 2. Оголошення про оплачувані та волонтерські роботи повинні відповідати нашим принципам рівного ставлення.
 3. Всі кандидати на оплачувані або волонтерські роботи будуть рівно та справедливо оцінені щодо їхньої компетентності для виконання роботи.
 4. Якщо можливо, відбір кандидатів та співбесіди будуть проводитись більше, ніж однією особою.
 5. Питання, що обговорюються під час співбесід, відповідають вимогам роботи і не є дискримінуючими.

ОНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ: Принципи захисту дітей та рівного ставлення в БФ «Щире Серце» переглядатимуться щорічно та оновлюватимуться за потреби.